Shop

Visie en historiek

Cultuurcentrum Gildhof

CC Gildhof wil als open huis het venster op cultuur in Tielt en de ruime regio zijn, we ontwikkelen een ambitieus, kwalitatief en breed cultuuraanbod, voor en samen met de Tieltenaar.

Dit willen we realiseren door volgende accenten te leggen:

  1. Brede, kwalitatieve en ambitieuze programmatie – net dat tikkeltje meer … met als doel iedereen kennis te laten maken met cultuur in Tielt.

  2. Vraaggestuurd en marktaanvullend als antwoord op de noden van de Tieltenaren en ruime omgeving.

  3. In permanente relatie met de lokale context en het gemeenschapsleven van Tielt.

  4. Telkens wordt ingezet op vier ambitieuze en kwalitatieve pijlers:
  • Breed, kwalitatief en eigenzinnig podiumaanbod
  • Gezins- en familievriendelijke projecten
  • Innovatieve (beeldende) kunstprojecten
  • Co-creatie met lokale partners


Dit alles met als doel een hogere, betere en bredere cultuurparticipatie na te streven.