Shop

Onze lucht - Luchtkwaliteit opgeklaard

Wouter Lefebvre
  • donderdag26 september 2019van12:15tot13:15

Een helder antwoord op al je vragen over de luchtkwaliteit in Vlaanderen.

Ademen. Zonder erbij na te denken doen we het allemaal, zo'n 30.000 keer per dag. Pasgeborenen doen het zo'n 60.000 keer. We hebben er dus alle belang bij dat de lucht die we inademen schoon is. En toch vormen menselijke activiteiten de bron van talrijke verderfelijke stoffen, zoals stikstofoxiden, ozon, fijn stof, zwaveldioxide of ammoniak. Enkele dagen warm weer of een mistige winterweek doen in Vlaanderen vaak al alarm slaan: ozon, smog, fijn stof. Hoe zit het daar nu mee? Is de toestand werkelijk zo zorgelijk als die wordt voorgesteld?

 

‘Onze lucht’ legt ons alles uit wat we over luchtkwaliteit moeten weten, zoals:

Welke zijn in Vlaanderen de belangrijkste vervuilers: onze verwarmingstoestellen, onze voertuigen, de veeteelt, het opwekken van elektriciteit, industriële processen ...? Hoe werkt de ozonchemie en waarom zijn er op het platteland hogere ozonpieken dan in de stad? Hoe leidt een ‘street canyon’ tot alarmerende stikstofconcentraties? Wat was er aan de hand bij dieselgate en hoe werkte de sjoemelsoftware? Wat is het verband tussen luchtkwaliteit en klimaatverstoring?

Welke impact heeft luchtverontreiniging op mens en milieu?

 

Wouter Lefebvre brengt de complexe wetenschappelijke kennis op een heldere manier en met een minimum aan jargon samen. Daarnaast biedt hij antwoorden aan voor de toekomst en stelt hij concrete acties voor.

 

Prijs: soep en koffie inbegrepen

Organisatie: Cultuurcentrum Gildhof, Bibliotheek en kenniscentrum, Vormingplus Midden- en Zuid West-Vlaanderen