Shop

Een dwarse kijk op de geschiedenis v/h Christendom

Koop tickets
  • maandag25 november 2019van19:30tot21:30
  • maandag2 december 2019van19:30tot21:30
  • maandag9 december 2019van19:30tot21:30
  • maandag16 december 2019van19:30tot21:30

De kerken mogen dan wel minder vol zitten dan vroeger, en de greep van de kerk op onze samenleving is dan wel veel minder sterk dan ooit, onze kijk op de geschiedenis van het christendom is nog heel sterk bepaald door de katholieke kerk. Dat is een visie die af en toe blind is voor de historische werkelijkheid. Maar wat gebeurt er wanneer we bij het bestuderen van het christendom ook rekening houden met andere stemmen? Wat zien we als we de Bijbel zelf gaan lezen als historische bron en niet als gelovig document? Wanneer we dát doen, ontdekken we in het Oude Testament een scheppingsverhaal waarin Sophia de schepster is. En we ontdekken dat Adam en Eva helemaal niet uit het paradijs zijn verdreven omdat ze ongehoorzaam waren en van de appel aten. Bovendien waren in de eerste eeuwen van het christendom heel wat meer evangeliën in omloop dan de vier bekende evangeliën van het Nieuwe Testament, zoals de apocriefe en gnostieke evangeliën waaruit een heel ander beeld rijst dan uit het Nieuwe Testament.

Wat weten we eigenlijk van het christendom!? John van Schaik brengt een – nu eens sterk, dan weer licht – gecorrigeerde versie van het ontstaan van de godsdienst die onze contreien eeuwen bepaalde.

 

Begeleiding: John van Schaik, godsdiensthistoricus

(ism Vormingplus Midden-en Zuidwest-Vlaanderen)