Shop

Cuesta

Cuesta is een driejaarlijks festival voor actuele beeldende kunst op wisselende locaties in het centrum van Tielt. Het focust op jonge, sitespecifieke installatiekunst, waarbij de functie van een klein stadscentrum artistiek bevraagd wordt en het beoogt een interactie tussen artiest, gemeenschap en leefomgeving. Je vindt de artistieke bijdragen dan ook op je dagelijkse pad door Tielt. Bewoners en passanten worden maximaal betrokken. De kunstenaars ontwikkelen hun dialoog in overleg met Cuesta, de stedelijke diensten en Cultuurcentrum Gildhof.