Shop

Sukr

Het Eenzame Westen
Koop tickets
  • zaterdag4 maart 2023om20:30

Up route noa ’t vrèmde. Om te klawier’n en labeur’n.

Nuus enigste doel; è beter'n thuus. Doa, woa damme zelve nooit zyn.

Bitroap’n of briek’n. Dat è makt gin verschil ennè.

Werkmigratie is van alle tijden.

Waar wij vroeger vertrokken, vertrekken zij nu naar ons.

SUKR is een bitterzoete trip over de zoektocht naar beter, vrijer en altijd maar meer.

Over de grens tussen zin en waanzin, in een vroeger en het nu.

Over grenzen trekken en over grenzen gaan.

Een bovenlokale voorstelling over een globaal fenomeen,

gebaseerd op interviews en in de gekende verpakking van Het Eenzame Westen;

het inzetten van talen en dialecten als versterking van de inhoud

en humor als zalf voor een harde werkelijkheid …


Spel: Brajan Bartikowski, Darya Gantura, Tom Ternest en Isabelle Van Hecke
Regie: Tom Dupont
Dialectcoach en spel: Roland Delannoy
Muziek: Katrijn Deneir en René Pusoma


U kan een inleiding bijwonen gebracht door Stefan Vancraeynest. Deze start om 19u30 en duurt 30 min.

Het behelst de voorstelling van Het Eenzame Westen, waarom er voor het West-Vlaams gekozen wordt.

Situering van de voorstelling SUKR: de socio-economische context van de voorstelling, de bronnen waarop de voorstelling gebaseerd is, voorstelling van de acteurs van SUKR.

Video