Shop

Goya en Velázquez

Koop tickets
  • dinsdag24 mei 2022van19:15tot21:15

Wie Madrid bezoekt kan er niet op heen: in elk paleis en/of museum hangt er wel een schilderij van Goya of Velázquez. Een ganse brok kunstgeschiedenis zit in hun beider werk vervat: van de 17de eeuw tot de vroeg 19de eeuw. En ze hebben ook iets gemeenschappelijks: beiden schilderden in opdracht maar dat belette hen niet om een zeer individuele, baanbrekende kijk op het schilderij te ontwikkelen.

Bij Velázquez komt het barokke schilderij tot zijn volle ontplooiing. Zowel het naturalisme als het statige hovelingenportret kent er zijn hoogtepunt. Een belangrijk thema bij hem is ‘kijken en bekeken worden’ en dat zorgt ervoor dat tal van hedendaagse schilders aan hem schatplichtig zijn.

Goya balanceert tussen het schilderen in opdracht en de vrijheid om een eigen wereld te scheppen. Enerzijds zijn er de rococo-ontwerpen voor de wandtapijten aan het koninklijk hof, anderzijds is er de zeer persoonlijke duistere romantiek van zijn ‘zwarte schilderijen’. Daarin was hij zijn tijd zeer ver vooruit.

Zowel bij Velázquez als Goya valt op dat ze niet alleen bezig waren met het uitschilderen van een verhaal maar ook met vernieuwende opvattingen over het schilderij zelf. En dat maakt hen dan ook juist zo modern.Begeleiding: Damien Deceuninck