Shop

Dans voor actrice

Jolente / Stan
Koop tickets
  • vrijdag24 september 2021van20:30tot22:30

Jolente De Keersmaeker (1967) is actrice en stichtend lid van STAN en betrokken bij het werk van haar zus, choreografe Anne Teresa De Keersmaeker en haar dansgezelschap, Rosas.

Jérôme Bel benadert en onderzoekt het fenomeen dans conceptueel en verlegt hij zijn aandacht van de dans als scenische praktijk naar een benadering van de uitvoerder als individu. Voor deze voorstelling vroeg hij aan actrice Jolente De Keersmaeker niet zoals gewoonlijk om rollen uit het theaterrepertoire te spelen, maar stukken uit de moderne dans. Jérôme Bel is er namelijk van overtuigd dat bepaalde 21ste-eeuwse choreografieën even veelzeggend en belangrijk zijn als de meest betekenisvolle theaterteksten. De spanning tussen tekst en beweging is immers een constante in zijn artistiek onderzoek.

Het uitvoeren van dit dansmateriaal gebeurt dus op het snijvlak van dans en theater, van choreografie en taal, van beweging en woorden, van lichaam en verbeelding.

Vermits Jolente De Keersmaeker geen danseres is, wordt alle vormelijkheid die gebruikelijk is in de dans overboord gegooid zodat de actrice haar verbeeldingskracht kan laten spreken. Zo ruimt vorm plaats voor betekenis, uiterlijke kenmerken voor verinnerlijking, uitbeelding voor ervaring, het spektakel voor de gebeurtenis.concept Jérôme Bel
met Jolente De Keersmaeker
productie tg STAN
coproductie R.B. Jérôme Bel, tg STAN, CAMPO